Beiratkozás a 2018/2019 tanévre

Közzétéve

Kedves leendő elsős Szülők!

Az iskolai beíratás időpontjai:
2018. április 12., csütörtök 8:00 – 19:00
2018. április 13., péntek 8:00 – 18:00

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:
  – óvodai szakvélemény,
  – járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  – sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. számú melléklet) Letöltés: nyilatkozat_az _eletvitelszeru_tartozkodasrol
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezete – „A szülői felügyelet gyakorlása” – előírásai az irányadók. Letöltés: nyilatkozat_a_szuloi_felugyeleti_jog_gyakorlasarol
 • jelentkezési lap – Letöltés: Felvételre jelentkezési lap
 • Nyilatkozat hit-és erkölcstan oktatásról – Letöltés: hiteserkolcstannyilatkozat

Kérjük a szülőket, amennyiben lehetséges még a beiratkozás előtt a gyermekkel keressék fel az Okmányirodát, hogy a diákigazolványhoz szükséges fényképezést elvégezhessék, az ott kapott igazolást pedig hozzák magukkal a beiratkozáshoz.

Iskolavezetés