Előzetes jelentkezés iskolánkba

Közzétéve

Kérjük azon körzetes gyermekek szüleit, akik a beiratkozás napjain nem jelentek meg intézményünkben, és az online felületen sem jelentkeztek, április 24-én 8-16 óráig szíveskedjenek befáradni az iskolába, és a jelentkezésüket leadni. Amennyiben más intézménybe kívánnak beiratkozni, úgy a dozsagyisi@gmail.com e-mail címre, postán a Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi u. 33. címre, vagy személyesen a fent megjelölt időpontban a felvételről szóló határozatot beküldeni, vagy beadni szíveskedjenek.

„A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.”

Kérem a szülőket, hogy a jogszabályi kötelességüknek tegyenek eleget.

Tisztelettel:

Prukker Erika

Intézményvezető


Beiratkozás/Előzetes jelentkezés

Közzétéve

Kedves Leendő elsőseink!

Holnap (április 20-án) és holnapután (április 21-én) lehet jelentkezni iskolánkba diáknak. Csütörtökön 8-18 óráig, pénteken 8-17 óráig várjuk a szülőket. Kérem, hozzák magukkal a gyermek személyét igazoló okiratot (személyi igazolvány), lakcímkártyáját, illetve, ha van szakértői vélemény a gyermek különleges bánásmódjáról. A többi nyomtatványt mi biztosítjuk. Amennyiben van a gyermek felügyeletéről szóló bírósági dokumentum (pl: válás esetén kizárólagosságot állapítottak meg), úgy azt is szíveskedjenek magukkal hozni.

Intézményvezetés