Sakk szakkör

A sakk egy szellemi szabályjáték, ezért kiválóan alkalmas a társakkal való közös játék örömének megtapasztalására és a gyermekek játékkultúrájának kialakítására. A sakkjátékon keresztül a tanulók cselekvő módon, saját képességeiknek és tudásuknak megfelelő szinten vesznek részt a tanulási folyamatban. A sakk és egyéb játékok megszerettetésével egyúttal alternatívát kínálunk a gyermekeknek szabadidejük értelmes eltöltésére. Iskolánkban 1. és 2. osztályban az órarendbe építve oktatom a sakk-logika tantárgyat. A sakk iránt érdeklődő 3-4. osztályosokat szeretettel várom a délutáni sakk-szakkörön, ahol a szakköri óra első felében átismételjük időről időre a szabályokat, különböző sakkhoz kapcsolódó rejtvényeket oldunk meg, játékokat játszunk. A foglalkozás második felében a sakk etikettet betartva játszhatnak a világos és a sötét sereggel a szakkörre járó gyerekek. Az ügyesebbek tanév vége felé a szimultán sakkozást is kipróbálhatják.

A szakkört tartja: Szántóné Nagy Szilvia