DIAK Alapítvány

Az Alapítvány neve: Dózsa Iskola Alkotó Közösségért Alapítvány
rövid név: DIAK Alapítvány
Adószám: 18709742-1-13
Számlaszám: 58600575-11042428
Székhelye: 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

Célja:
A Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola tanulóinak továbbá a pilisjászfalui óvodás- és általános iskolás korú gyerekek támogatása.

 • Tanulmányi versenyen való részvétel (nevezési és utazási költségek biztosítása diákok és kísérőik részére);
 • Étkezési támogatás nyújtása a rászoruló diákoknak;
 • Iskolatej biztosítása, költségekhez való hozzájárulás;
 • Tanulmányi kirándulások, és más kulturális rendezvények látogatásának szervezése és támogatása;
 • Iskolai és óvodai eszközfejlesztés és támogatása;
 • Iskolai újság kiadásában való részvétel és annak támogatása;
 • Iskolai és óvodai nyomtatványok, tárgyak készítése és finanszírozása (beiskolázási tájékoztató, iskolanaptár, évkönyv, zászló, címer, póló stb.);
 • Gyermekek jutalmazása és a jutalmazás támogatása (versenyek, tanév végi jutalomkönyvek);
 • A gyermekek szabadidős tevékenységének támogatása (iskolaotthonos diákok szabadidős tevékenysége, táborozások, szakkörök lebonyolítása, támogatása);
 • Az oktatási intézetek környezetének rendezése, a gyermekek oktatási, nevelési körülményeinek javítása;
 • Könyvtári állomány fejlesztése, nevelői példányok beszerzése, támogatása;
 • Az oktatási intézmények bútorzatának fejlesztése, támogatása;
 • Diáksport szervezése, támogatása;
 • Erdei iskola támogatása.

Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység [az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján):

 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
 • Emberi és állampolgári jogok védelme;
 • Szociális tevékenység, családsegítés;
 • Kulturális tevékenység;
 • Természetvédelem, állatvédelem;
 • Környezetvédelem;
 • Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, valamint ezen tevékenységek támogatása.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
Prukker Erika
Dömölki Judit
Szántóné Nagy Szilvia

Az Alapítvány képviselője Prukker Erika, a kuratórium elnöke.