Iskolatitkárt keresünk

Közzétéve

Érdi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény feladatellátásával kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása. Iratkezelés, iktatás, ügyviteli feladatok. Tanulókkal és pedagógusokkal kapcsolatos ügyintézés. Elektronikus és papír alapú adminisztráció naprakész vezetése. Pedagógusok munkájának segítése, szülőkkel való kapcsolattartás. Az intézményvezetés munkájának támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • oktatási intézménynél szerzett tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office
 • közgazdasági végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Az erkölcsi bizonyítvány igénylő lapjának IV. pontjában a más törvényeknek való megfelelés igazolásánál kérjük az alábbi törvényt tüntesse fel: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2)a),d), (2d), (2e), (5) bek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prukker Erika intézményvezető nyújt, a 06-30/640-98-05 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/HR/272-6/2021 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár. vagy
 • Elektronikus úton Prukker Erika intézményvezető részére a dozsagyisi@gmail.com E-mail címen keresztül vagy
 • Személyesen: Intézményi Titkárság, Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Iskolatitkárt keresünk

Közzétéve

Intézményünk iskolatitkári állást hirdet, januári kezdéssel.
8 órás, teljes munkaidős állás, közalkalmazotti bértábla szerinti bérezéssel, utazási hozzájárulással.
A munkavégzés helye: Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.
Pályázni a dozsagyisi@gmail.com emailcímre küldött önéletrajzzal lehet.
Érdeklődni az iskola telefonszámán lehet: 06 26 375 168