Hit- és erkölcstan tájékoztató

Közzétéve

Kedves Szülők!

Szeretettel hívjuk és várjuk gyermekeiket a hit- és erkölcstan órákra!
Életkoruknak megfelelően dalos, játékos elemekkel színesítve, azokat eszközként is használva ismerkedünk a minket teremtő és megváltó Istennel, magunkkal, embertársainkkal, a teremtésben való helyünkkel. Imádság, bibliai történetek, beszélgetés egyaránt része az
óráknak.
A hittanóra lehet egy lehetőség, egy ajtó a gyermek számára, ami egyre tágabbra nyílva bevezeti őt a hívő életbe, egyháza életébe, a közösségbe. Nyolcadik osztályig haladva egymásra épülő hitbéli tudásanyagot, tartalmat tudunk nyújtani számukra. A tankönyveket a gyerekek ingyen kapják, mint a többi tankönyvüket. A keresztség nem előfeltétel.

Elérhetőségek:
Református hittan:
Piliscsabai Református Gyülekezet, 2081 Piliscsaba Deák Ferenc utca 55. (parókia)
Lelkipásztor: Szép Mónika (7-8. osztályosok hitoktatója egyben) +36 30 638 4746
Hitoktatók: Méhész Tímea (1-4. osztály hitoktatója) +36 70 629 3440
Banu Brigitta (5-6. osztály hitoktatója) +36 30 544 5519
http://www.reformatuspiliscsaba.hu/

Katolikus hittan:
Piliscsabai Római Katolikus Plébánia, 2081 Piliscsaba Templom tér 12. (plébánia)
Plébános: Szilágyi Szabolcs +36 30 611 1296
Hitoktató: Tóthné Müller Andrea +36 30 431 2221
https://piliscsaba-katolikus.hu/


Tájékoztató hittan oktatásról

Közzétéve

Tisztelt Nagycsoportos Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy 2020. március 4-én 15 órai kezdettel az iskola dísztermében tájékoztató előadást tartunk a 2020/2021. tanévben tartandó hit- és erkölcstan oktatásról. Jelen lesznek a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházak képviselői.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!