Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánknak

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánknak a DIAK Alapítványon keresztül!

név: DÓZSA ISKOLA ALKOTÓKÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY
adószám: 18709742-1-13

Az üzenőkben kiküldött „Rendelkező nyilatkozat  a befizetett adó 1%-áról” című nyilatkozatot egy lezárt borítékban saját nevével és adóazonosító számával ellátva juttassa el május 20-ig a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (az adóbevallásával együtt)!

Az adó 1%-ból, az önkörmányzati támogatásból, a szülők által felajánlott és összegyűjtött pénzösszegekből, és egyéb felajánlásokból a 2015/16-os tanév folyamán az eddigiekhez képest hatalmas fejlesztést sikerült megvalósítanunk. Az irattárba salgó polcot állítottunk, melyen áttekinthetőbben tudjuk tárolni az iskolai szemléltető anyagokat, tanórai felszereléseket, a tanulóktól visszaszedett tankönyveket. Beszereztünk 4 db whiteboard falitáblát, mely egyrészt a projektoros kivetítések előkészítését könnyítette meg, illetve a krétapor egy részét szorítja ki a tantermekből. Szülői felajánlásként kaptunk szintén egy ilyen táblát, melyet a jelenlegi 7. osztály használ. Egyéb felajánlásból 9 db asztali számítógépet telepítettünk az informatikai terembe, s ennek kapcsán néhány termet sikerült számítógéppel ellátnunk. 11 db TFT monitort vásároltunk, így a korszerűtlen, régi monitorainkat újabbakra, kevésbé egészségkárosítóra cseréltük. Vásároltunk 2 db projektort, melyeket az IKT-s tanórákhoz és az iskola által szervezett programokhoz használunk. Folyamatosan támogatjuk a sportversenyekre és egyéb versenyekre való utaztatást, amennyiben szükség van rá, az iskolai fogyóeszközöket igyekszünk pótolni. Támogattuk az elmúlt hetekben megrendezett madárgyűrűzés programot és az ősz folyamán megrendezett kisállat bemutatót. Tankönyveket vásároltunk, hogy a gyerekek egyéni fejlesztése is megoldott lehessen. Ősszel sikerült beszereznünk 9 db LÜK táblát, néhány kézikönyvvel, ezzel is próbáljuk színesíteni a fejlesztéseket, az egyéni képességek szélesítését.

A Dózsa Iskola Alkotó Közösségért Alapítvány feladata a Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola tanulóinak továbbá a pilisjászfalui óvodás- és általános iskolás korú gyerekek támogatása.

• Tanulmányi kirándulások, és más kulturális rendezvények látogatásának szervezése és támogatása;
• Iskolai és óvodai eszközfejlesztés és támogatása;
• Iskolai újság kiadásában való részvétel és annak támogatása;
• Tanulmányi versenyen való részvétel (nevezési és utazási költségek biztosítása diákok és kísérőik részére);
• Étkezési támogatás nyújtása a rászoruló diákoknak;
• Iskolatej biztosítása, költségekhez való hozzájárulás;
• Iskolai és óvodai nyomtatványok, tárgyak készítése és finanszírozása (beiskolázási tájékoztató, iskolanaptár, évkönyv, zászló, címer, póló stb.);
• Gyermekek jutalmazása és a jutalmazás támogatása (versenyek, tanév végi jutalomkönyvek);
• A gyermekek szabadidős tevékenységének támogatása (iskolaotthonos diákok szabadidős tevékenysége, táborozások, szakkörök lebonyolítása, támogatása);
• Az oktatási intézetek környezetének rendezése, a gyermekek oktatási, nevelési körülményeinek javítása;
• Könyvtári állomány fejlesztése, nevelői példányok beszerzése, támogatása;
• Az oktatási intézmények bútorzatának fejlesztése, támogatása;
• Diáksport szervezése, támogatása;
• Erdei iskola támogatása.