Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre

Kedves nagycsoportos Szülők!

Az iskolai beíratás időpontjai:
2017. április 20., csütörtök 8:00 – 19:00
2017. április 21., péntek 8:00 – 18:00

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 •  A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 •  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:
  – óvodai szakvélemény,
  – járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
  – sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről 
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.  
 • jelentkezési lap
 • Nyilatkozat hit-és erkölcstan oktatásról

Kérjük a szülőket, amennyiben lehetséges még a beiratkozás előtt a gyermekkel keressék fel az Okmányirodát, hogy a diákigazolványhoz szükséges fényképezést elvégezhessék, az ott kapott igazolást pedig hozzák magukkal a beiratkozáshoz.

Hamarosan kiválasztják azt az iskolát, amelyben gyermekük megkezdi tanulmányait. Ehhez a felelősségteljes döntéshez kívánunk segítséget nyújtani kiadványunkkal, melyben bemutatjuk iskolánkat és a leendő első osztályt.
Kattintással nagyobbra nyitható a lapozható füzet.