Információk a gyermekek hazavitelével kapcsolatban

Közzétéve

Kedves Szülők!

Minden kezdet nehéz. Fokozottan érvényes ez a jelenlegi, több szempontból rendhagyó tanévkezdésre. Az elmúlt hét tapasztalataiból kiindulva szeretnénk megoldást találni a gyermekek – mint több esetben is bebizonyosodott – nehézkes délutáni kiadására a szülők számára.

Hogy az eddig is elvárt belépési tilalmat ne sértsük, a jövő héttől kezdődően (szeptember 7-től) egy közösségi szolgálatot teljesítő diák fogja segíteni munkákat az iskola bejáratánál (belső bejárati ajtó). Ez azt jelenti, hogy 15.00 és 16.00 között segítséget nyújt Önöknek abban, hogy beszól az érintett osztályba és segít kikísérni gyermeküket a bejáratig. 

16.00 és 17.00 között a második osztályosok termében lesz a felügyelet. Ekkor az udvarról tudnak jelezni gyermeküknek, valamint a felügyeletet ellátó pedagógusoknak. Utóbbi a bejárati ajtónál fogja átadni az érintett tanulót/tanulókat.Arra kérem Önöket, hogy a belépési tilalmat, valamint azt a kérésünket, hogy előzetesen egyeztessenek az iskolai dolgozókkal, mindannyiunk egészségének megóvása érdekében tartsák tiszteletben.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!

Némedi Csaba
igazgatóhelyettesEljárásrend

Közzétéve

A járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend a Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskolában

Kedves Szülők, kedves Diákok!

A köznevelési intézményekben 2020. szeptember elsejével a hagyományos nevelés-oktatás fog megkezdődni. Mivel pedagógusok, diákok és szülők napi szinten vagyunk kapcsolatban, ezért indokolt, hogy iskolánkban mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében, a járványügyi készenlét idejére új eljárásrendet vezessünk be.

SZÜLŐKNEK:

 • Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 • Szeptember elsején a szülőknek tájékoztatniuk kell az osztályfőnököket arról, hogy az elmúlt 1 hónapban
  1. voltak-e külföldön,
  2. gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e?
 • Szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk a tanulókon. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 • A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 • Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 • Jelen helyzetben a betegségből adódó mulasztás szülői igazolását nem fogadjuk el.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 • Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
 • Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. Kérjük a szülőket, hogy reggel, gyermekük iskolába hozatalakor és délután, amikor elviszik őket, ne jöjjenek be az iskola épületébe. Az udvaron egymástól megfelelő távolságban tartózkodva várják gyermeküket.
 • Az első évfolyamot kezdő tanulók szülei szeptember 1. és szeptember 4. között – a megfelelő járványügyi előírások betartásával – reggelente gyermekeiket 7:50-ig bekísérhetik az osztályterembe.
 • Kérjük a telefonos vagy elektronikus ügyintézés előnyben részesítését. Személyes ügyintézés esetén előzetes időpont egyeztetés szükséges az érintettekkel (vezetés, titkárság, pedagógusok). Az iskola épületébe lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy történjen! Szájmaszk használata ajánlott.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. A továbbiakban főleg a KRÉTA rendszer és más, szokásos internetes felületek segítségével fogjuk tartani a kapcsolatot.
 • Fertőzéssel érintett intézmények esetén az EMMI és az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) dönt a más munkarend elrendeléséről. Az intézményben a tantermen kívüli digitális oktatás bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
 • Amennyiben elrendelésre kerül a tantermen kívüli digitális munkarend, az érintett intézményben meg kell szerveznünk a gyermekfelügyeletet a szülők támogatása érdekében.

TANULÓKNAK:

 • Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét
 • Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet.
 • Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét.
 • Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
 • Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
  1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor (beleköhögés, beletüsszentés)
  2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
  3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni
 • Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!
 • Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást!
 • A tanórák közötti szünetekben nem kötelező az udvarra kimenni, de a folyosókon csak az ügyeletes tartózkodhat.
 • Gyakori (szünetekben történő) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás függvényében, mely a hetes feladata.

A járványügyi készenlét idejére a csengetés, valamint az étkezés rendje az alábbiak szerint módosul:

Az iskola csengetési rendje:

1. óra8:00-8:45
2. óra9:00-9:45
3. óra10:00-10:45
4. óra11:00-11:45
5. óra12:00-12:45
6. óra13:00-13:45
7. óra14:00-14:45
8. óra15:00-15:45

Az egyes osztályok reggeli és ebéd időpontjai:

8.45-9.00: 1-6. osztály reggeli
9.45-10.00: 7-8. osztály reggeli
11.00-11.20: 1. osztály ebéd
11.25-11.45: 2. osztály ebéd
12.00-12.20: 3. osztály ebéd
12.25-12.45: 4. osztály ebéd
12.45-13.00: 5-6. osztály ebéd
13.45-14.00: 7-8. osztály ebéd

Frissítés: 2020.09.18-án:

Kiegészítés a járványügyi készenlét ideje alatt alkalmazandó eljárásrendhez

Szülőknek:

–          2020. október 1-től az iskola bejáratánál testhőmérséklet mérést végzünk az iskola tanulóin. Amennyiben 37,5 °C-t meghaladó értéket mérünk, a tanulót elkülönítjük, a szülőt értesítjük. A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinnie gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

–          2020. október 1-től az iskola épületébe 7.30-tól lehet csak belépni. A belépés két bejáraton történik. Az alsó tagozatosok az új épületrészen lévő bejáraton, a felső tagozatosok továbbra is a főbejáratnál jöhetnek be.

–          Kérjük, hogy azokra a foglalkozásokra, amelyeken több osztály tanulói vesznek részt (hittan, napközi), gyermekük számára szájmaszkot biztosítsanak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor 16 és 17 óra között összevont felügyeletben marad itt gyermekük.

Tanulóknak:

–          2020. szeptember 21-től azokon a foglalkozásokon, amelyeken több osztály tanulói vesznek részt (hittan, napközi) a szájmaszk használata kötelező!

–          2020. szeptember 21-től a 16 és 17 óra közötti összevont felügyeletben (amennyiben az iskola épületén belül tartózkodnak) a szájmaszk használata kötelező! 


Könyvtári tájékoztató

Közzétéve

Kedves Olvasók!

A községi könyvtár teljesen lezárásra kerül, a kikölcsönzött könyvek a zárlat feloldása után kerülnek visszaszolgáltatásra. Kérlek figyeljétek Pilisjászfalu honlapját, illetve a Könyvtár facebook oldalát, ahol majd közzé fogjuk tenni a nyitás időpontját a zárlat feloldása után.

Megértéseteket köszönöm!

Kanovszki Renáta
könyvtárosi asszisztens


Tájékoztatás az oktatási formáról

Közzétéve

Tisztelt Szülők!

A koronavírussal összefüggő veszélyhelyzet miatt 2020. március 16-tól kezdődően egy új oktatási forma kerül bevezetésre, tantermen kívüli digitális munkarend néven.

Az elkövetkezendő időszakban az iskola tanulói nem látogathatják az iskolai foglalkozásokat, azok távoktatás formájában valósulnak meg. Az új helyzetben a pedagógusok személyes találkozás nélkül fogják feladataikat ellátni. Igyekszünk minél egyszerűbb, család- és gyerekbarát megoldást találni. Ennek részleteiről folyamatosan tájékoztatást adunk.

Megkérek mindenkit, hogy gyermekét lehetőség szerint tartsa otthon, kerülje a nagyobb közösségeket. A diákok egymással is csak digitális úton tartsanak kapcsolatot! Ne hagyjuk gyermekeinket hosszabb ideig felügyelet nélkül, kövessük nyomon folyamatosan napi tevékenységüket! Ne adjunk teret és lehetőséget a csoportosulásra!

Azon családok esetében, akik semmilyen módon nem tudják megoldani gyermekük otthoni felügyeletét, kiscsoportos felügyeletet biztosítunk 8 és 16 óra között. Arra kérek azonban mindenkit, hogy ezzel a lehetőséggel valóban csak végső esetben éljenek. Egyrészt a felügyeletet tartó pedagógusnak őket is, és az otthon maradókat is tanítania kell.  Másrészt rendkívül fontos, hogy kerüljük a tanulók közösségi érintkezését. Mindannyiunk érdeke, hogy a veszélyhelyzet mielőbb véget érjen. 

Kérem, felügyelet iránti igényüket mielőbb jelezzék gyermekük osztályfőnökénél, hogy minél jobban fel tudjunk készülni.

Folyamatosan kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját, Facebook oldalát, KRÉTA üzeneteit. Itt adunk tájékoztatást az újabb tudnivalókról.

Az új oktatási forma valamennyiünk – gyermek, szülő, pedagógus – számára nagy kihívást jelent, így mindenkitől türelmet és megértést kérek.

Némedi Csaba
intézményvezető-helyettes