Hit- és erkölcstan tájékoztató

Közzétéve

Kedves Szülők!

Szeretettel hívjuk és várjuk gyermekeiket a hit- és erkölcstan órákra!
Életkoruknak megfelelően dalos, játékos elemekkel színesítve, azokat eszközként is használva ismerkedünk a minket teremtő és megváltó Istennel, magunkkal, embertársainkkal, a teremtésben való helyünkkel. Imádság, bibliai történetek, beszélgetés egyaránt része az
óráknak.
A hittanóra lehet egy lehetőség, egy ajtó a gyermek számára, ami egyre tágabbra nyílva bevezeti őt a hívő életbe, egyháza életébe, a közösségbe. Nyolcadik osztályig haladva egymásra épülő hitbéli tudásanyagot, tartalmat tudunk nyújtani számukra. A tankönyveket a gyerekek ingyen kapják, mint a többi tankönyvüket. A keresztség nem előfeltétel.

Elérhetőségek:
Református hittan:
Piliscsabai Református Gyülekezet, 2081 Piliscsaba Deák Ferenc utca 55. (parókia)
Lelkipásztor: Szép Mónika (7-8. osztályosok hitoktatója egyben) +36 30 638 4746
Hitoktatók: Méhész Tímea (1-4. osztály hitoktatója) +36 70 629 3440
Banu Brigitta (5-6. osztály hitoktatója) +36 30 544 5519
http://www.reformatuspiliscsaba.hu/

Katolikus hittan:
Piliscsabai Római Katolikus Plébánia, 2081 Piliscsaba Templom tér 12. (plébánia)
Plébános: Szilágyi Szabolcs +36 30 611 1296
Hitoktató: Tóthné Müller Andrea +36 30 431 2221
https://piliscsaba-katolikus.hu/


Beiskolázási tájékoztatónk

Közzétéve

Kedves Szülők!

Február 2-án (kedden) 17.30-as kezdettel online szülői értekezletet tartunk, az intézmény vezetője, valamint a tanítók részvételével. Az érdeklődők itt kérdéseiket is feltehetik.

A szülői értekezleten való részvételhez előzetesen kérünk egy e-mail elérhetőség megküldését a dozsagyisi@gmail.com címre. A szülői értekezlet előtt erre az elérhetőségre küldjük ki a csatlakozáshoz szükséges linket.

Sok szeretettel várjuk Önöket!

Némedi Csaba
igazgatóhelyettes


Tanév eleji tudnivalók

Közzétéve

SZEPTEMBERI EBÉDBEFIZETÉS

Aug. 17., hétfő 7.00-17.30
Aug. 18., kedd 7.00-14.30

Kérjük, hogy az alábbi igazolásokat szíveskedjenek magukkal hozni:
– MÁK-os igazolás a nagycsaládos kedvezményről,
– tartós betegséget igazoló dokumentum,
– rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló érvényes igazolás.
Kérjük, hogy ne nagy címletű bankjegyeket hozzanak magukkal, mert azokat felváltani nem áll módunkban.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 30 157-0643
Köszönettel:Léb Gergelyné és Erdei Dóri

PÓTVIZSGA

A 2019/2020-as tanév végén elégtelenül végzett tanulók számára a javítóvizsgák időpontja: augusztus 25., kedd 9.00 kezdettel.

TANKÖNYVEK ÁTVÉTELE

Tisztelt Szülők!
A 2020-/2021-es tanév tankönyvei az alábbi időpontokban vehetőek át iskolánk emeleti napközis termében:

augusztus 27., csütörtök 15.00-18.00
augusztus 28., péntek 8.00-12.00

A tankönyvek átvételére csak szülő/gondviselő jogosult!

TANÉVNYITÓ

2020. szeptember 1-jén, 8 órai kezdettel az iskola Dísztermében tartjuk ünnepélyes évnyitónkat. Kérjük, a gyerekek ünneplőbe öltözve osztálytermükben gyülekezzenek. A nap hátralévő részére váltóruhát hozzanak magukkal. A tanulók ezen a napon 12 óráig lesznek, felügyeletet 16 óráig biztosítunk. Első nap még nincs iskolai étkezés.


Beiskolázási tájékoztató 2020/2021 tanév

Közzétéve

Kedves Nagycsoportos Szülők!
Hamarosan kiválasztják azt az iskolát, amelyben gyermekük megkezdi tanulmányait. Ehhez a felelősségteljes döntéshez kívánunk segítséget nyújtani kiadványunkkal, melyben bemutatjuk iskolánkat és a leendő első osztályt.
Kattintással nagyobbra nyitható a lapozható füzet.


Tájékoztató hittan oktatásról

Közzétéve

Tisztelt Nagycsoportos Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy 2020. március 4-én 15 órai kezdettel az iskola dísztermében tájékoztató előadást tartunk a 2020/2021. tanévben tartandó hit- és erkölcstan oktatásról. Jelen lesznek a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházak képviselői.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!