Tanév eleji tudnivalók

Közzétéve

SZEPTEMBERI EBÉDBEFIZETÉS

Aug. 17., hétfő 7.00-17.30
Aug. 18., kedd 7.00-14.30

Kérjük, hogy az alábbi igazolásokat szíveskedjenek magukkal hozni:
– MÁK-os igazolás a nagycsaládos kedvezményről,
– tartós betegséget igazoló dokumentum,
– rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló érvényes igazolás.
Kérjük, hogy ne nagy címletű bankjegyeket hozzanak magukkal, mert azokat felváltani nem áll módunkban.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 30 157-0643
Köszönettel:Léb Gergelyné és Erdei Dóri

PÓTVIZSGA

A 2019/2020-as tanév végén elégtelenül végzett tanulók számára a javítóvizsgák időpontja: augusztus 25., kedd 9.00 kezdettel.

TANKÖNYVEK ÁTVÉTELE

Tisztelt Szülők!
A 2020-/2021-es tanév tankönyvei az alábbi időpontokban vehetőek át iskolánk emeleti napközis termében:

augusztus 27., csütörtök 15.00-18.00
augusztus 28., péntek 8.00-12.00

A tankönyvek átvételére csak szülő/gondviselő jogosult!

TANÉVNYITÓ

2020. szeptember 1-jén, 8 órai kezdettel az iskola Dísztermében tartjuk ünnepélyes évnyitónkat. Kérjük, a gyerekek ünneplőbe öltözve osztálytermükben gyülekezzenek. A nap hátralévő részére váltóruhát hozzanak magukkal. A tanulók ezen a napon 12 óráig lesznek, felügyeletet 16 óráig biztosítunk. Első nap még nincs iskolai étkezés.


Takarítót keresünk

Közzétéve

Iskolánk részmunkaidős takarítót keres az alábbi feltételekkel:

Mikortól tölthető be az állás  legkorábban 2020. augusztus 17-től
Munkakör pontos megnevezése  takarító
A jogviszony időtartama (határozatlan, határozott – mettől meddig)  megbízási jogviszony
Foglalkoztatás jellege (teljes munkaidős, részfoglalkoztatású – pontos heti óraszámmal)  részmunkaidő (napi 4 óra)
Munkavégzés helye  Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása  Tantermek, mosdók, folyosók takarítása
Pályázati feltételekáltalános iskolai végzettség
A pályázat részeként benyújtandó dokumentációk:Önéletrajz (fényképpel vagy anélkül, iskolai végzettséget igazoló okiratok)  
Jelentkezési határidő:2020. július 31.
Elbírálás:2019. augusztus 3.
A pályázat beküldésének módja  elektronikusan a dozsagyisi@gmail.com címre, személyesen Némedi Csaba intézményvezető-helyettes részére (2080 Pilisjászfalu, Bécs út 33.)
Érdeklődni lehet-e telefonon/személyesen/e-mailben ha igen kinél és milyen elérhetőségekenÉrdeklődni: 06 30 640 9805-ös számon, vagy e-mailben: dozsagyisi@gmail.com

Iskolánk tanítót keres

Közzétéve

Érdi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű tartós távollét miatt legfeljebb 2022. június 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tanítói feladatok ellátása alsó tagozaton munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, tanítói végzettség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némedi Csaba intézményvezető-helyettes nyújt, a 06-30/640-98-05 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/67-4/2020 , valamint a munkakör megnevezését: tanító. vagy
 • Elektronikus úton Némedi Csaba intézményvezető-helyettes részére a dozsagyisi@gmail.com E-mail címen keresztül vagy
 • Személyesen: Intézményi Titkárság, Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 7.


Szeptemberi étkezés befizetés

Közzétéve

Tisztelt Szülők!

A szeptemberi étkezés befizetésének ideje:

augusztus 17., hétfő 7 órától 17.30-ig,
augusztus 18., kedd 7 órától 14.30-ig.

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 30 157-0643.

A kedvezményekre feljogosító, érvényes dokumentumokat a befizetésre hozzák magukkal.

Köszönettel:
Léb Gergelyné és Erdei Dóri