Elsős szülői értkezlet

Közzétéve

Kedves Szülők!

Sajnos a január 15-ére tervezett iskolába hívogató foglalkozásunkat, amit a leendő elsősök számára terveztünk, a járványügyi helyzet miatt ismét el kellett halasztanunk.

Azért, hogy az érdeklődők számára iskolánkat bemutathassuk,
2022. február 3. csütörtökön 17 órától online szülői értekezletet tartunk.
Az érdeklődők itt kérdéseiket is feltehetik.

A szülői értekezleten való részvételhez kérjük az e-mail elérhetőség megküldését a dozsagyisi@gmail.com címre, tárgy megjelölése: „leendő elsős szülői értekezlet”.

Az online szülői értekezletre csatlakozás linkjét erre az elérhetőségre fogjuk kiküldeni.

Amennyiben már most van kérdése iskolánkról, a szülői értekezletre való jelentkezéskor is felteheti a részünkre megküldött e-mailben. Ezekre a kérdésekre az online szülői értekezlet ideje alatt válaszolunk. 

Üdvözlettel:

Prukker Erika

Intézményvezető


Beiratkozási információk

Közzétéve

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.
Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.
Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, személyesen) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.
Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

 A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án,a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

A jelentkezések személyes benyújtására 2021. április 15-én (csütörtökön) 8 órától 18 óráig, valamint 2021. április 16-án (pénteken) 8 órától 17 óráig van lehetőség.A járványügyi előírások betartása miatt, előzetes időpont egyeztetés szükséges a 06 30 242 9521, vagy a 06 26 375 168-as telefonszámon, vagy a dozsagyisi@gmail.com e-mail címen.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, az Érdi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (letölthető)
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (letölthető)
  • Nyilatkozat Etika/Hit- és erkölcstan oktatás választásáról (letölthető)

Letöltések:

Segítő videók a beiratkozáshoz:

https://youtu.be/N4uXSDBvj8M
https://youtu.be/ndGfOC-YZj4