Iskolánk tanítót keres

Közzétéve

Érdi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola

tanító
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű tartós távollét miatt legfeljebb 2022. június 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tanítói feladatok ellátása alsó tagozaton munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanítói végzettség,
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • fényképes szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló okiratok másolata
  • motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némedi Csaba intézményvezető-helyettes nyújt, a 06-30/640-98-05 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Némedi Csaba intézményvezető-helyettes részére a dozsagyisi@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Intézményi Titkárság, Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 8.


Takarítót keresünk

Közzétéve

Iskolánk részmunkaidős takarítót keres az alábbi feltételekkel:

Mikortól tölthető be az állás  legkorábban 2020. augusztus 17-től
Munkakör pontos megnevezése  takarító
A jogviszony időtartama (határozatlan, határozott – mettől meddig)  megbízási jogviszony
Foglalkoztatás jellege (teljes munkaidős, részfoglalkoztatású – pontos heti óraszámmal)  részmunkaidő (napi 4 óra)
Munkavégzés helye  Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása  Tantermek, mosdók, folyosók takarítása
Pályázati feltételekáltalános iskolai végzettség
A pályázat részeként benyújtandó dokumentációk:Önéletrajz (fényképpel vagy anélkül, iskolai végzettséget igazoló okiratok)  
Jelentkezési határidő:2020. július 31.
Elbírálás:2019. augusztus 3.
A pályázat beküldésének módja  elektronikusan a dozsagyisi@gmail.com címre, személyesen Némedi Csaba intézményvezető-helyettes részére (2080 Pilisjászfalu, Bécs út 33.)
Érdeklődni lehet-e telefonon/személyesen/e-mailben ha igen kinél és milyen elérhetőségekenÉrdeklődni: 06 30 640 9805-ös számon, vagy e-mailben: dozsagyisi@gmail.com

Fölrajz/biológia/kémia tanárt keresünk

Közzétéve

Érdi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola 

Földrajz és/vagy kémia és/vagy biológia szakos tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Felső tagozaton természetismeret, földrajz, kémia, biológia tantárgyak oktatása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– Főiskola, általános iskolai tanár,
– Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, magyar állampolgárság, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Béla nyújt, a 06 26 375 168 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Lukács Béla intézményvezető részére a dozsagyisi@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 14.


Iskolánk takarítót keres

Közzétéve

Iskolánk részmunkaidős takarítót keres az alábbi feltételekkel:

Mikortól tölthető be az állás   legkorábban 2019. augusztus 1-től
Munkakör pontos megnevezése   takarító
A jogviszony időtartama (határozatlan, határozott – mettől meddig)   megbízási jogviszony
Foglalkoztatás jellege (teljes munkaidős, részfoglalkoztatású – pontos heti óraszámmal)   részmunkaidő (napi 4 óra)
Munkavégzés helye   Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása   Tantermek, mosdók, folyosók takarítása
Pályázati feltételek általános iskolai végzettség
A pályázat részeként benyújtandó dokumentációk: Önéletrajz (fényképpel vagy anélkül, iskolai végzettséget igazoló okiratok)  
Jelentkezési határidő: 2019. június 30.
Elbírálás: 2019. július 15.
A pályázat beküldésének módja   elektronikusan a dozsagyisi@gmail.com címre, személyesen Lukács Béla igazgató részére (2080 Pilisjászfalu, Bécs út 33.)
Érdeklődni lehet-e telefonon/személyesen/e-mailben ha igen kinél és milyen elérhetőségeken Érdeklődni: 0626 375168-as számon, vagy e-mailben: dozsagyisi@gmail.com

Iskolatitkárt keresünk

Közzétéve

Érdi Tankerületi Központa Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján pályázatot hirdet Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola 

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:az intézmény oktatási tevékenységéhez szükséges személyügyi és gazdasági feladatok ellátása, valamint az ezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív munkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:Középfokú képesítés, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:oktatási intézményben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Béla intézményvezető nyújt, a 06/26/375-168 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:Elektronikus úton Lukács Béla intézményvezető részére a dozsagyisi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 12.