Matematika tanárt keresünk

Közzétéve

Érdi Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola
matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Matematika tantárgy oktatása (felső tagozaton), egyéb tanári feladatok ellátása, munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, vagy egyetem matematika szakos tanár,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
  • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Béla intézményvezető nyújt, a 06/26/375-168 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Pilisjászfalui Dózsa Gy. Ált. Isk. 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/67-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos tanár.

vagy

Elektronikus úton Lukács Béla intézményvezető részére a dozsagyisi@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

Személyesen: Intézményi titkárság, Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 23.


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.