Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánknak!

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánknak a DIAK Alapítványon keresztül!

név: DÓZSA ISKOLA ALKOTÓKÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY
adószám: 18709742-1-13

Az üzenőkben kiküldött „Rendelkező nyilatkozat  a befizetett adó 1%-áról” című nyilatkozatot egy lezárt borítékban saját nevével és adóazonosító számával ellátva juttassa el május 20-ig a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (az adóbevallásával együtt)!

Tavaly 173 086 Ft-ot kaptunk az adóbevallások egy százalékaiból, amit ez úton is köszönünk! A SzJA 1%-ot  a tavalyi évben a diákok adventi programjának finanszírozására költöttük. Az egyéb pénzbeni szülői támogatásokat pedig a tornapadra, taneszközcentrumoktól rendelt fizikai, kémiai kísérletekhez szükséges szemléltetőeszközökre, a Cetelem pályázaton nyert udvar karbantartásához szükséges eszközökre és az igénybevétel miatt kikopott fű pótlására, a gyermekek jutalmazására, illetve a kreatív szakkör üzemeltetéséhez szükséges fogyóeszközökre költöttük. Minden felajánlónak nagyon köszönjük a támogatását!

A Dózsa Iskola Alkotó Közösségért Alapítvány feladata a Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola tanulóinak továbbá a pilisjászfalui óvodás- és általános iskolás korú gyerekek támogatása.

• Tanulmányi kirándulások, és más kulturális rendezvények látogatásának szervezése és támogatása;
• Iskolai és óvodai eszközfejlesztés és támogatása;
• Iskolai újság kiadásában való részvétel és annak támogatása;
• Tanulmányi versenyen való részvétel (nevezési és utazási költségek biztosítása diákok és kísérőik részére);
• Étkezési támogatás nyújtása a rászoruló diákoknak;
• Iskolatej biztosítása, költségekhez való hozzájárulás;
• Iskolai és óvodai nyomtatványok, tárgyak készítése és finanszírozása (beiskolázási tájékoztató, iskolanaptár, évkönyv, zászló, címer, póló stb.);
• Gyermekek jutalmazása és a jutalmazás támogatása (versenyek, tanév végi jutalomkönyvek);
• A gyermekek szabadidős tevékenységének támogatása (iskolaotthonos diákok szabadidős tevékenysége, táborozások, szakkörök lebonyolítása, támogatása);
• Az oktatási intézetek környezetének rendezése, a gyermekek oktatási, nevelési körülményeinek javítása;
• Könyvtári állomány fejlesztése, nevelői példányok beszerzése, támogatása;
• Az oktatási intézmények bútorzatának fejlesztése, támogatása;
• Diáksport szervezése, támogatása;
• Erdei iskola támogatása.