Beíratás 2016/2017 tanévre

Kedves leendő elsős Szülők!

Az iskolai beíratás időpontjai:
2016. április 14., csütörtök 8:00 – 19:00
2016. április 15., péntek 8:00 – 19:00

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:
  – óvodai szakvélemény,
  – nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  – sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet) – Letöltés: eletvitelszeru_tartozkodas
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók, 4. sz. melléklet) – Letöltés: szuloi_nyilatkozatok
 • jelentkezési lap – Letöltés: Felvételre jelentkezési lap
 • Nyilatkozat hit-és erkölcstan oktatásról – Letöltés: hiteserkolcstannyilatkozat

Kérjük a szülőket, amennyiben lehetséges még a beiratkozás előtt a gyermekkel keressék fel az Okmányirodát, hogy a diákigazolványhoz szükséges fényképezést elvégezhessék, az ott kapott igazolást pedig hozzák magukkal a beiratkozáshoz.

Iskolavezetés