Eljárásrend

Közzétéve

A járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend a Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskolában

Kedves Szülők, kedves Diákok!

A köznevelési intézményekben 2020. szeptember elsejével a hagyományos nevelés-oktatás fog megkezdődni. Mivel pedagógusok, diákok és szülők napi szinten vagyunk kapcsolatban, ezért indokolt, hogy iskolánkban mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében, a járványügyi készenlét idejére új eljárásrendet vezessünk be.

SZÜLŐKNEK:

 • Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 • Szeptember elsején a szülőknek tájékoztatniuk kell az osztályfőnököket arról, hogy az elmúlt 1 hónapban
  1. voltak-e külföldön,
  2. gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e?
 • Szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk a tanulókon. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 • A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 • Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 • Jelen helyzetben a betegségből adódó mulasztás szülői igazolását nem fogadjuk el.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 • Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
 • Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. Kérjük a szülőket, hogy reggel, gyermekük iskolába hozatalakor és délután, amikor elviszik őket, ne jöjjenek be az iskola épületébe. Az udvaron egymástól megfelelő távolságban tartózkodva várják gyermeküket.
 • Az első évfolyamot kezdő tanulók szülei szeptember 1. és szeptember 4. között – a megfelelő járványügyi előírások betartásával – reggelente gyermekeiket 7:50-ig bekísérhetik az osztályterembe.
 • Kérjük a telefonos vagy elektronikus ügyintézés előnyben részesítését. Személyes ügyintézés esetén előzetes időpont egyeztetés szükséges az érintettekkel (vezetés, titkárság, pedagógusok). Az iskola épületébe lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy történjen! Szájmaszk használata ajánlott.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. A továbbiakban főleg a KRÉTA rendszer és más, szokásos internetes felületek segítségével fogjuk tartani a kapcsolatot.
 • Fertőzéssel érintett intézmények esetén az EMMI és az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) dönt a más munkarend elrendeléséről. Az intézményben a tantermen kívüli digitális oktatás bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
 • Amennyiben elrendelésre kerül a tantermen kívüli digitális munkarend, az érintett intézményben meg kell szerveznünk a gyermekfelügyeletet a szülők támogatása érdekében.

TANULÓKNAK:

 • Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét
 • Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet.
 • Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét.
 • Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
 • Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
  1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor (beleköhögés, beletüsszentés)
  2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
  3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni
 • Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!
 • Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást!
 • A tanórák közötti szünetekben nem kötelező az udvarra kimenni, de a folyosókon csak az ügyeletes tartózkodhat.
 • Gyakori (szünetekben történő) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás függvényében, mely a hetes feladata.

A járványügyi készenlét idejére a csengetés, valamint az étkezés rendje az alábbiak szerint módosul:

Az iskola csengetési rendje:

1. óra8:00-8:45
2. óra9:00-9:45
3. óra10:00-10:45
4. óra11:00-11:45
5. óra12:00-12:45
6. óra13:00-13:45
7. óra14:00-14:45
8. óra15:00-15:45

Az egyes osztályok reggeli és ebéd időpontjai:

8.45-9.00: 1-6. osztály reggeli
9.45-10.00: 7-8. osztály reggeli
11.00-11.20: 1. osztály ebéd
11.25-11.45: 2. osztály ebéd
12.00-12.20: 3. osztály ebéd
12.25-12.45: 4. osztály ebéd
12.45-13.00: 5-6. osztály ebéd
13.45-14.00: 7-8. osztály ebéd

Frissítés: 2020.09.18-án:

Kiegészítés a járványügyi készenlét ideje alatt alkalmazandó eljárásrendhez

Szülőknek:

–          2020. október 1-től az iskola bejáratánál testhőmérséklet mérést végzünk az iskola tanulóin. Amennyiben 37,5 °C-t meghaladó értéket mérünk, a tanulót elkülönítjük, a szülőt értesítjük. A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinnie gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

–          2020. október 1-től az iskola épületébe 7.30-tól lehet csak belépni. A belépés két bejáraton történik. Az alsó tagozatosok az új épületrészen lévő bejáraton, a felső tagozatosok továbbra is a főbejáratnál jöhetnek be.

–          Kérjük, hogy azokra a foglalkozásokra, amelyeken több osztály tanulói vesznek részt (hittan, napközi), gyermekük számára szájmaszkot biztosítsanak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor 16 és 17 óra között összevont felügyeletben marad itt gyermekük.

Tanulóknak:

–          2020. szeptember 21-től azokon a foglalkozásokon, amelyeken több osztály tanulói vesznek részt (hittan, napközi) a szájmaszk használata kötelező!

–          2020. szeptember 21-től a 16 és 17 óra közötti összevont felügyeletben (amennyiben az iskola épületén belül tartózkodnak) a szájmaszk használata kötelező! 


Iskolánk tanítót keres

Közzétéve

Érdi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola

tanító
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű tartós távollét miatt legfeljebb 2022. június 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tanítói feladatok ellátása alsó tagozaton munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, tanítói végzettség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némedi Csaba intézményvezető-helyettes nyújt, a 06-30/640-98-05 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Némedi Csaba intézményvezető-helyettes részére a dozsagyisi@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Intézményi Titkárság, Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 8.


Tanév eleji tudnivalók

Közzétéve

SZEPTEMBERI EBÉDBEFIZETÉS

Aug. 17., hétfő 7.00-17.30
Aug. 18., kedd 7.00-14.30

Kérjük, hogy az alábbi igazolásokat szíveskedjenek magukkal hozni:
– MÁK-os igazolás a nagycsaládos kedvezményről,
– tartós betegséget igazoló dokumentum,
– rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló érvényes igazolás.
Kérjük, hogy ne nagy címletű bankjegyeket hozzanak magukkal, mert azokat felváltani nem áll módunkban.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 30 157-0643
Köszönettel:Léb Gergelyné és Erdei Dóri

PÓTVIZSGA

A 2019/2020-as tanév végén elégtelenül végzett tanulók számára a javítóvizsgák időpontja: augusztus 25., kedd 9.00 kezdettel.

TANKÖNYVEK ÁTVÉTELE

Tisztelt Szülők!
A 2020-/2021-es tanév tankönyvei az alábbi időpontokban vehetőek át iskolánk emeleti napközis termében:

augusztus 27., csütörtök 15.00-18.00
augusztus 28., péntek 8.00-12.00

A tankönyvek átvételére csak szülő/gondviselő jogosult!

TANÉVNYITÓ

2020. szeptember 1-jén, 8 órai kezdettel az iskola Dísztermében tartjuk ünnepélyes évnyitónkat. Kérjük, a gyerekek ünneplőbe öltözve osztálytermükben gyülekezzenek. A nap hátralévő részére váltóruhát hozzanak magukkal. A tanulók ezen a napon 12 óráig lesznek, felügyeletet 16 óráig biztosítunk. Első nap még nincs iskolai étkezés.