Beiskolázás

Kedves Szülők!

Hamarosan kiválasztják azt az iskolát, amelyben gyermekük megkezdi tanulmányait. Ehhez a felelősségteljes döntéshez kívánunk segítséget nyújtani kiadványunkkal, melyben bemutatjuk iskolánkat és a leendő 1. osztályt.

Átlagosan 12 gyermek tanul egy évfolyamon/osztályban. Az alacsony osztálylétszám lehetőséget ad a hatékony differenciálásra, képességekhez igazodó foglalkoztatásra. A tanulók magabiztosan sajátítják el az alapképességeket. Számtalan szereplési lehetőséghez jutnak a diákok a tanórákon és a rendezvényeken egyaránt. Minden gyermekre intenzíven odafigyelünk, segítjük személyiségük kibontakozását. Így valósul meg legfontosabb célunk, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, és szívesen tanuljanak.

Az angol nyelvet emelt óraszámban oktatjuk, alsó tagozatban heti 2, felső tagozatban heti 3 órában.

Számítástechnika tanulására az 1. évfolyamtól kezdve lehetőséget biztosítunk.

Diákjaink továbbtanulási aránya évek óta százszázalékos.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet döntése alapján a 2011 – 2014. év közötti időszakra elnyertük az Ökoiskola címet. Diákjaink olyan tudatos viselkedésmódot sajátítanak el, amely megalapozza a felnőtt életben véglegessé váló, fenntartható közösség-környezet kapcsolatot. Ökoiskolai tevékenységünk nem korlátozódik az intézményben eltöltött időre. Aktív szülői támogatással veszünk részt a problémák megoldásában, környezetvédelmi projektek és fejlesztések megvalósításában, így segítjük a gyermekek környezettudatos szemléletének kialakítását.

Iskolai munkánkat logopédus – fejlesztő pedagógus – mediátor és gyógytestnevelő segíti.

Nagy figyelmet fordítunk a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésére. Gyermekvédelmi felelősünk havi szinten szervez előadásokat a témában, kortárs szakembereket kérünk fel prevenciós és közösségfejlesztő foglalkozások megtartására, valamint bekapcsolódtunk „Az iskola rendőre” programba.

Iskolánk gazdag, több mint 6000 kötetes könyvtári állományára építhetünk a tanításban, a tanulói önálló tanulás, az önművelés szokásának kialakításában.

Kiemelt figyelmet szánunk a szülőkkel való együttműködésre, a kapcsolattartásra. Heti rendszerességgel tartunk fogadóórát.

Szakköreink: floorball, kézműves, énekkar, drámakör, természetjáró, íjászat, judo, tánc. Az 1. évfolyamtól lehetőségvan úszásoktatás igénybevételére heti egy alkalommal Dorogon az Új-Hullám Úszóiskolában.

Első osztály

Kompetencia alapú oktatást biztosítunk elsőseinknek. A gyerekek változatos módszerekkel, aktív tevékenykedtetéssel vesznek részt az ismeretszerzés folyamatában. Matematikából, szövegértésből kiemelt készség- és képességfejlesztésben részesülnek.

Iskolaotthon

Az iskolakezdés jelentős változás a gyermek és a család életében egyaránt. A váltás a családias nevelést biztosító óvodából egy tanintézmény kötöttebb világába sosem volt problémamentes feladat. Ezt a folyamatot iskolaotthonos formával könnyítjük meg kisiskolásaink számára. Az első három évfolyamon oktatunk ebben a formában.

A gyerekek naponta 8 órától 16 óráig vannak az iskolában. A tanítási órák egy részét délelőtt, másik felét a kora délutáni órákban tartjuk. Napirendjük a tanórák és a szabadidő váltakozásával igazodik fáradékonyságukhoz, terhelhetőségükhöz.

Két pedagógus foglalkozik a gyerekekkel, akik megfigyelhetik, megismerhetik őket a tanulás folyamatában és a különböző szabadidős foglalkozásokon, így a nevelés lényegesen hatékonyabban tud megvalósulni.

Az önálló tanulás ideje alatt a gyerekek önállóan, ha szükséges, tanítói irányítással, intenzív differenciálással végzik el feladataikat. A házi feladatot az adott tantárgyat tanító pedagógus végezteti. Ennek előnye az azonnali visszacsatolás. Így a gyerekek kudarcmentesen, rövid idő alatt jutnak el a hatékony, önálló tanulás szintjére. A gyermek hét közben nem viszi haza a tankönyveit, csupán az üzenőfüzetet és az olvasókönyvet. Levesszük a családokról az otthoni gyakorlás terhét; megelégedve azzal, és el is várva azt, hogy a szülők folyamatos figyelmet tanúsítsanakgyermekük iskolai mindennapjai, beilleszkedése, társas kapcsolatai és tanulmányai iránt.

A szabadidős programok pozitívan befolyásolják a tanulók iskolai közérzetét, ezáltal a mindennapi munkát. Az életkori sajátosságokhoz igazodó programok egyszerre segítik a harmonikus testi – lelki fejődést és a kikapcsolódást, pihenést. Belső biztonságot nyújtó társas életet teremtenek a gyermekek és a pedagógusok számára.

A szabadidő eltöltésére számos lehetőség kínálkozik. Levegőn való mozgás, könyvtárlátogatás, játék, kreatív manuális foglalkozás, furulyázás, kiállítások megtekintése, színházlátogatás, úszás, versenyek, kirándulások (látogatás az óvodába, lovardába, pékségbe stb.). Nagyobb teret kap a beszélgetőkör, ahol a gyerekek elmesélhetik egyéni élményeiket, megoszthatják örömüket, gondjaikat.

Hagyományos rendezvényeink

Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről;
Angol teadélután;
Egészséghét;
András- napi vásár, Advent, Karácsonyi Játszóház;
Kalandozások Meseországban – nagycsoportosoknak szóló programsorozat;
Tanulmányi verseny, anyanyelvi, matematika verseny, vers- és prózamondó verseny, angol nyelvi verseny, ének és rajzversenyek;
Farsang;
Jótékonysági bál;
Dózsa-nap, Dózsa-gála;
Húsvét a világban c. projekt, Húsvéti Játszóház;
Anyák napja;
Kézműves kiállítás;
Osztály- és iskolakirándulások, táborok stb.

Dózsa-díj

Diákjaink legkiemelkedőbb jutalmazási formája. Összege 15.000 forint, melynek anyagi fedezetét a DIAK Alapítvány adja. Célja a tanulók ösztönzése a kimagasló teljesítmények elérésére.

A díjra évente javaslatot tehetnek az intézmény tanárai és a diákönkormányzat tagjai június 1-jéig. Az igazgató adja át az intézmény tanévzáró ünnepélyén.

Azok a tanulók nyerhetik el:

* akiknek tanulmányi átlaga 4,00 fölötti,
* magatartása, szorgalma példás,
* jelentős tanulmányi-, sport-, vagy kulturális versenyeredményt értek el,
* kiemelkedők az iskola közösségi életében.

Dózsa-kupa

A díjat az iskola azért hozta létre, hogy ösztönözze a diákokat a jó tanulmányi eredmény mellett az egészséges életmódra, a mozgás örömének felfedezésére is.

A kupát a DIAK-Alapítvány finanszírozza. A díjat az intézmény igazgatója vagy az általa felkért személy adja át a tanévzáró ünnepélyen.

A díjra évente javaslatot tehetnek az intézmény tanárai és a diákönkormányzat tagjai június 1-jéig. Évente két gyermek kaphatja meg – egy tanuló az alsó, egy tanuló a felső tagozatból.

Azok a gyerekek nyerhetik el:

* akiknek tanulmányi átlaga 4,00 fölötti,
* magatartása, szorgalma jó vagy példás,
* kiemelkedő sporteredményt ért el a tanév során.

DIAK Alapítvány

A tantestület 2005-ben életre hívta néhány szülő segítségével a Dózsa Iskola Alkotó Közösségéért Alapítványt, azaz a DIAK Alapítványt.

Az alapítvány közvetlenül segíti az intézmény diákjait a tanulási folyamatban (eszközök beszerzése, ismeretszerző kirándulások, programsorozatok szervezése), segíti az iskola épületének, környezetének praktikussá, esztétikussá válását.

Az alapítvány az elmúlt tanévekben hozzájárult az iskolai kirándulásokhoz, technikai- és sporteszközöket, bútorokat vásárolt, támogatta a versenyeken való részvételt.

Az elsős tanító nénik bemutatkozása

Lernyeiné Róth Beáta

1995-ben szereztem diplomát az esztergomi VJRKT Főiskola német nemzetiségi tanítói szakán.

Friss diplomásként kerültem Pilisjászfalura, eleinte németet tanítottam és a napközisekkel foglalkoztam.

Nagyobbik gyermekem születése után, abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy az elsősök osztálytanítója lehettem. Nagyon szeretem a kisgyerekeket, tudom, mekkora szerepet tulajdonítanak az alsós tanítóknak és én próbálok ugyanekkora felelősséggel tanítani.

Második gyermekem születése után vettem részt egy olvasás módszertani továbbképzésen (Meixner-féle dyslexia prevenciós és reedukációs módszer). Ennek segítségével vezetem be a kicsiket az olvasás-írás rejtelmeibe.

Jelenleg harmadik osztályosokat tanítok. Szívesen foglalkozom gyerekekkel, jó látni, ahogy hónapról -hónapra fejlődnek kezeink között. Mindig melegséggel tölt el, ha azokkal a tanítványaimmal találkozom, akiket még pályakezdőként ismertem meg.

Én leszek a leendő 1. osztályosok osztályfőnöke, magyar és technika tantárgyakat fogok tanítani.

Rétei Krisztina

2005-ben szereztem diplomát az esztergomi VJRKT Főiskolán vizuális nevelés műveltségterületen, tanító szakon.

Születésem óta pilisjászfalui lakos vagyok. A helyi majd a ligeti iskolába jártam, a középiskolát Budapesten végeztem. Tanítói pályámat 2010 januárjában kezdtem a helyi általános iskolában, a második osztályosoknak lettem az osztályfőnöke és a matematika tanítója. Mindig is szerettem a matematikát, a számok világát, örömmel adom át tudásomat a gyerekeknek.

Jelenleg az osztályom ötödikes, örülök, hogy segíthetem őket az alsó-felső tagozat átmenetének nehézségeinek időszakában.

A következő tanévben matematikát, környezetet és készségtárgyakat tanítok majd kisiskolásainknak. Kiemelt figyelmet fordítok az egyéni képességekhez igazodó, differenciált és élményszerű pedagógiára. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden tanítványom sikerélményekhez jusson az iskolában.

Beiskolázási programjaink

Március 4. (hétfő): Nyílt nap, bemutató óra, tájékoztató beszélgetés a leendő 1. osztályos tanító nénikkel és az iskolaigazgatóval.

Március 18. (hétfő) 900 – kb. 1200–ig: Kalandozás Meseországban. Játékos próbatétel a környező települések nagycsoportos óvodásainak.

Március 20. (szerda) 900 – 1000 : Játékos foglalkozás, melyre minden első osztályba készülő kisgyermeket szeretettel várunk.

Helyszín: Pilisjászfalu, Dózsa György Általános Iskola.

Nyílt napok

IDŐPONT TANÍTÓ TANTÁRGY OSZTÁLY
2013. 03.04.
8:00-8:45
Lernyeiné Róth Beáta
Rétei Krisztina
szövegértés-szövegalkotás 3.osztály
2013. 03.04.
9:00-09:45
Lernyeiné R. Beáta
Rétei KrisztinaNyikes Edit
tájékoztatás, ismerkedés Díszterem
2013.03.05.
8:00-10:00
Kovacsics Anikó szövegértés-szövegalkotás 1. osztály
2013.03.05.
8:00-8:45
Kiss Henrietta matematika 2. osztály
2013. 03.05.
8:00-8:45
Szentirmainé Pécsi Anna angol 2. osztály
2013.03.05.
9:00-9:45
Szentirmainé Pécsi Anna angol 3. osztály
2013. 03.05.
9:00-9:45
Lernyeiné R. Beáta szövegértés-szövegalkotás 3. osztály
2013.03.05.
8:00-10:00
Grőbl Krisztina matematika
környezetismeret
4. osztály
2013.03.06.
8:00-8:45
Péter Éva matematika 1. osztály
2013.03.06.
8:00-8:45
Szentirmainé Pécsi Anna angol 2. osztály
2013.03.06.
9:00-9:45
Szentirmainé Pécsi Anna angol 1. osztály
2013.03.06.
9:00-9:45
Mátyásné Ludányi Andrea szövegalkotás
(kutyás óra)
2. osztály
2013.03.06.
8:00-9:45
Grőbl Krisztina matematika
környezetismeret
3. osztály
2013.03.06.
8:00-9:45
Nyikes Edit szövegértés-szövegalkotás 4. osztály

Beiskolázási ügyintézőnk Lernyeiné Róth Beáta, a leendő 1. évfolyamosok osztályfőnöke szívesen válaszol bármilyen felmerülő kérdésre az alábbi elérhetőségeken:

személyesen: Pilisjászfalu, Bécsi út 33., fogadóórája: keddenként 1100 – 1145, vagy bármely, telefonon egyeztetett időpontban;

telefonon: 06/26-375-168;

e-mail címen: lrbeata@gmail.com

A Dózsa György Általános Iskolában
a gyerekek 2013/2014. tanévre történő beíratásának időpontja:

2013. április 8. (hétfő) 8.00-18.00 óra között

2013. április 9. (kedd) 8.00-18.00 óra között

Az első évfolyamra történő beiratkozáskor az alábbi dokumentumok bemutatása kötelező:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
óvodai szakvélemény,
nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye;

a gyermek TAJ kártyája;

étkezés- és tankönyvtámogatáshoz: igazolás emelt családi pótlékról, rendszeres
gyermekvédelmi határozat fénymásolata;

szakorvosi igazolás a gyermek esetleges betegségeiről.

Értesítés felvételről vagy elutasításról: legkésőbb 2013. április 26-ig.

Szeretettel várjuk Önöket!

Dózsa György Általános Iskola Tantestülete