Fejlesztő pedagógust keresünk

Közzétéve

Érdi Tankerületi Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola 

Fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai, nevelési, segítő, fejlesztő feladatok ellátása, differenciált képességfejlesztő foglalkozások megtartása. A foglalkozásokhoz köthető előkészítő és befejező tevékenységek elvégzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola,
  •       büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       szakirányú felsőfokú végzettésg

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél
  •       erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péter Éva intézményvezető nyújt, a 06/26/375-168 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Péter Éva intézményvezető részére a dozsagyisi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.