Némedi Csaba

profil1976-ban születtem, Esztergomban, ahol ma is élek. A Szent István Gimnázium és (akkor még) Híradástechnikai Szakközépiskola utolsó szakközepes osztályában érettségiztem, majd egy évre rá vezetékes távközlési technikusként intettem búcsút szülővárosom iskoláinak. Ezt követően kerültem a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, ahol 2002-ben történelemből, 2003-ban új- és legújabb kori történeti muzeológiából diplomáztam.
Az egyetem padsoraiból első munkahelyként az esztergomi Vízügyi és Környezetvédelmi (ismertebb nevén Duna) Múzeumba kerültem, amely több sikert ért el kiállításaival, rendezvényeivel. Itt több mint 6 évet töltöttem el muzeológusként. 2006-ban kurátora lehettem a város (és a magyar vízügy) 1956-ra visszatekintő kiállításának, s tevékeny részese voltam – az országban egyedülálló módon a múzeum összes gyűjteményére vonatkozó – számítógépes nyilvántartási rendszer auditálási folyamatának. Itt vezethettem be először a fiatalokat a vizekkel és környezetünkkel kapcsolatos tudás rejtelmeibe, többek közt olyan rendezvényeken, mint a Múzeumok Majálisa vagy a Múzeumok Éjszakája.
2010 őszén kerültem Pilisjászfalura. Itt az első évben történelmet, földrajzot és természetismeretet tanítottam. Emellett osztályfőnökként is tevékenykedtem több mint négy éven keresztül. 2014 őszétől látom el az igazgatóhelyettesi feladatokat, de felsős diákjainkkal továbbra is én próbálom megismertetni és megszerettetni hazánk és a világ történelmét. Célom itt Pilisjászfalun, az általam oktatott tantárgy megszerettetése, valamint a kiegyensúlyozott, egymással és önmagukkal is harmóniában élő fiatalok nevelése.