Gyógytestnevelés

Napjainkban egyre több a mozgásszervi problémával küzdő felnőtt és gyermek.

Az ülve töltött foglalkozások növekvő száma miatt a szervezet nem kapja meg a szükséges ingereket, az izomzat gyengén fejlődik. Már óvodáskorban felismerhető a hanyagtartás, a gerincferdülés, a lúdtalp, de egyre gyakoribb például az asztma vagy az elhízás is.

A fentiek egyértelműen a megelőzés fontosságára irányítják a figyelmet. Ebben fontos szerepe van a család és az iskola együttmunkálkodásának.

Az 1993. évi LXXIX. Törvény, „ A pedagógiai szakszolgálatok” fejezetének, 35.§ (8) alapján: „ A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy – vagy könnyített testnevelésre utalja.”

A közoktatási intézmények tanulóit, ha egészségi állapotuk indokolja, az iskola egészségügyi ellátását végző orvos vizsgálat alapján könnyített testnevelésre vagy gyógytestnevelésre kell beosztani, illetve fel kell menteni az iskolai ez irányú foglalkoztatás alól, helyette egészségügyi intézményekben és egészségügyi gyógytornán kell részt vennie annak érdekében, hogy életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő testmozgásban, gyógyúszásban részesüljenek.

A csoportba sorolást az orvos saját megítélése szerint alkalmazhatja. A betegségek csoportosítása a BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) alapján készült, azonban csak az iskolás korban gyakrabban előforduló kórformákkal foglalkozik.

Amennyiben a tanulóknál más betegséget észlelnek, úgy a szükséges szakorvosi vizsgálatokra támaszkodva döntenek a csoportbeosztásról.

I. Könnyített testnevelés

Azon tanulók csoportja, akiknek testnevelési órán, vagy külön órakeretben könnyített testnevelés szükséges. (hosszabb betegség utáni gyenge fizikai állapot, az átlagtól feltűnően eltérő diszharmonikus testi adottságok, illetve mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozások.)

II. Gyógytestnevelés

Azon tanulók csoportja, akiknél nagyobb mértékű egészségi (funkcionális )állapotváltozás áll fenn, vagy a testnevelés mellett speciális gyógytestnevelésre van szükségük.

A foglalkozásokat Jurkovics Márta, szakképzett gyógytestnevelő tartja heti 1 órában az alsó, és heti 1 órában a felső tagozatos gyerekeknek.

Gyógytestnevelőnk és iskolaorvosunk minden év elején felméri a gyerekek mozgásszervi állapotát. Közösen állapítják meg a gyógytorna szükségességét, melyről írásban értesítjük a szülőket.